Українські вчені та установи у роботах з великою кількістю співавторів

Читаємо: «Виявлено, що найбільші групи співавторів (понад 5 тис. осіб) фігурують у чотирьох роботах, виконаних у рамках двох масштабних експериментів на Великому адронному колайдері – ATLAS2 і CMS3. До складу цих авторських колективів входять і представники двох установ НАН України — ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» та Інститут сцинтиляційних матеріалів. Далі, за зменшенням розміру авторського колективу, йде невелика кількість публікацій астрономічного (понад 3,5 тис. прізвищ) і медичного (дослідження COMPASS) спрямування, а також велика група публікацій за результатами експерименту в рамках проєкту CMS (як правило, пов’язаних з уже згаданими ННЦ ХФТ і Інститутом сцинтиляційних матеріалів). 

Така своєрідна «монополія» поширюється на понад 900 статей, кожна з яких опублікована групами від 2 до 3 тис. співавторів. У діапазоні розмірів авторських колективів між 900 і понад 1100 осіб є близько 270 публікацій, більшість з яких належить Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, співробітники якого беруть участь у ще одному проєкті ЦЕРН — ALICE». 


«Порівняно невелика частка статей великих колаборацій може помітно впливати на загальні наукометричні показники. Так, якщо вилучити зі списку публікацій роботи з розміром групи співавторів у 1000 і більше осіб, частка яких становить майже 13 %, показник середньорічної цитованості статей установи знижується на 45 %, більш ніж на третину зменшується середня кількість цитувань на одну публікацію. І навіть такий досить консервативний для великого числа публікацій показник, як індекс Гірша, зменшується на 29 одиниць (майже на 25 %). Причиною цього є висока цитованість (у тому числі самоцитованість) таких публікацій». 


Дуже потрібне для нашої країни дослідження, адже у нас досі на державному рівні вперто продовжують додавати хірші, порівнювати цитування цілковито різних наукових дисциплін, укладати загальні рейтинги ітд. Роботи з великою кількістю співавторів – необхідність для певних напрямків досліджень, однак всі ці особливості потрібно належно враховувати, а також звертати увагу на тривалість наукової кар’єри конкретного дослідника.

Немає коментарів:

Дописати коментар