Комп'ютери Apple в українських бібліотеках

Користувачі бібліотек України мають право на якісне обслуговування незалежно від раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань… однак, підозрюю, цей принцип не поширюється на фанатів операційної системи Макінтош. Попри величезну популярність айфонів та інших продуктів корпорації Apple серед українських користувачів, у наших книгозбірнях переважно використовують Windows, або дистрибутиви Linux. Чи це свідомий вибір українських бібліотекарів? Закордоном такої тотальної переваги продуктів Майкрософт у бібліотеках не помітив — невже це така українська особливість? 

Як на мене, то справа тут в грошах, адже є у нас «чудова» Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». 

Відповідно до вимог цієї Постанови — вартість персонального комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура, миша, операційна система) не повинна перевищувати 23000 грн, а ноутбук повинен коштувати до 27000 грн. 


Перевірив в онлайн-магазині — один варіант з macOS таки є, але незначне падіння курсу гривні може зробити і його недоступним. Звичайно, бюджетних варіантів з Windows, чи взагалі без ОС, значно більше, а наші чиновники на бібліотеках завжди готові зекономити. 

Не захищаю інтереси Мак ОС, але вважаю, що сучасні бібліотекарі повинні вміти допомогти користувачам з вікнами, маком, чи лінуксом… Для чого ж штучно створювати обмеження? 

Навіть якщо забути про операційні системи — звідки взялась ця сума? Чи це було проведено якийсь глибокий аналіз ринку комп'ютерної техніки? 

Чому в наш час, коли так багато говорять про Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, в українських державних інформаційних центрах не може бути комп'ютерів, що коштують понад 23 тис.?

5 коментарів:

 1. Вза­га­лі то, на­скіль­ки ме­ні відо­мо, це Apple не хо­че ма­ти ні­яких справ з Ук­ра­ї­ною. При­най­м­ні, у спис­ку кра­їн та­кої не­ма.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Самостійно виходити на ринок України Apple навряд вигідно, але є офіційні дистрибьютори, можна вибрати українську для інтерфейсу Mac... словом, наші користувачі і компанія знають одне про одного)

   Видалити
  2. Яка кон­спі­ра­ція! Во­ни од­не про од­н­о­го зна­ють, але роб­лять ви­гляд, що не зна­ють... Мо­же, в цьо­му і при­чи­на? Мо­же так і в біб­ліо­те­ці тре­ба якийсь па­роль ска­за­ти, щоб вам при­не­с­ли Mac? З ук­ра­їн­сь­ким ін­тер­фей­сом, зви­чай­но ж! ツ

   Видалити
  3. У магазинах багато техніки Apple, плюс купа "будок", що видають себе за сервісні центри... тому, ця категорія користувачів не така мала, щоб її ігнорувати. + Питання - Чи втратили сон українські корупціонери після того, як бібліотекам ввели обмеження на купівлю ПК?

   Видалити
  4. За ко­руп­ці­о­не­рів не знаю. А що­до ко­рис­ту­ва­чів, які куп­ля­ють і об­слу­го­ву­ють у буд­ках без ви­ко­рис­тан­ня офі­ці­й­н­о­го сай­ту, то чо­мусь я ду­маю, що як­що їм нор­маль­но, що їх іґ­но­рує Apple, то іґ­нор ук­ра­їн­сь­ких біб­ліо­тек во­ни якось пе­ре­жи­вуть. Втім, мо­же я по­ми­ля­ю­ся. По­тріб­ні со­ціо­л­огіч­ні до­с­лі­джен­ня.

   Видалити