ChatGPT в Україні: нічне жахіття для рецензентів

Скриньку Пандори остаточно відкрито, несправедливість виправлено і чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже офіційно доступний для користувачів в Україні. Тепер наші наукові керівники, члени спеціалізованих вчених рад, працівники редакцій наукових журналів… повинні навчитися розрізняти маячню білкових ректорів і здобувачів від маячні бездушних залізяк. Якщо хтось сподівається на так звані “антиплагіатні” програми, які всього лиш показують відсоток збігів символів у тексті, то я вас розчарую – ChatGPT генерує цілковито унікальний текст. Так нещодавно у Мордорі студент успішно захистив дипломну роботу, яку він згенерував протягом 23 годин.

COPE швидко відреагував на поширення практики використання штучного інтелекту в наукових публікаціях і видав заяву, що інструменти типу ChatGPT або Large Language Models, не можна вказувати як автора статті, а автори повинні чітко та прозоро повідомляти (в матеріалах та методах), які інструменти і як саме вони використовували в процесі написання роботи. 

Словом, усім тим, хто щиро дбає про якість освіти та науки в Україні, слід швидко збирати вчені ради, редакційні колегії, комітети з академічної доброчесності… і вносити зміни у правила та процедури. Усі решта можуть не поспішати, а-ля поки МОН не скаже. У такому випадку ви маєте у запасі десь приблизно 10-15 років. 

Спробуймо згенерувати псевдонауковий текст, щоб пересвідчитися в серйозності проблеми. Переходжу в Scopus, шукаю свіжі статті українською мовою, а щоб пустомелі не розповідали, що ChatGPT загрожує лише гуманітаріям, навмисно оберу статтю природничників

Відкриваю ChatGPT і прошу нейромережу згенерувати мені щось подібне: Напиши круту назву для наукової статті та абстракт на тему характеристики ферімагнетика і температури компенсації спінів в моделі Блум–Капеля

Через кілька секунд ChatGPT мені відповідає: 
Назва: "Дослідження характеристик феромагнетика та температури компенсації спінів у моделі Блум-Капеля" 
Абстракт: У цій науковій роботі ми розглядаємо модель Блум-Капеля, яка є важливим інструментом для дослідження магнітних властивостей різноманітних матеріалів. Ми досліджуємо характеристики феромагнетика, зокрема, магнітний момент та магнітну енергію, які залежать від температури. Особлива увага приділяється температурі компенсації спінів, яка визначається як температура, при якій магнітний момент зникає. Ми проводимо числові розрахунки для різних значень температури та параметрів моделі, і встановлюємо залежності між величинами. Наші результати можуть бути корисні для розуміння поведінки магнітних матеріалів та розробки нових технологій в області магнітної електроніки. 
І як вам?! Звісно результат можна значно покращити, замаскувати… зараз я хотів лише показати, що на виявлення та доведення, що це нейромережева маячня білковим рецензентам доведеться витрачати багато зусиль та часу. 


Якщо хтось з читачів проґавив розвиток штучного інтелекту, дещо очманів від ChatGPT і зараз щиро дивується, а-ля “А в чому проблема?”, то пам'ятайте – машина не мислить. Наприклад, за допомогою ChatGPT можна згенерувати безглуздий перелік препаратів для лікування якоїсь хвороби – ви дасте такі ліки своїй дитині? 

Як вберегти себе і своїх рідних від таких “переліків ліків” у наукових журналах? Від безглуздих інженерних рішень, вигаданих психологічних експериментів, економічних небилиць, хибного пояснення фізичної будови світу, облудної системи цінностей?.. = Рецензування, яке проводить фахівець, який мислить і здатний зрозуміти, чи в рукописі представлені результати дослідження, чи згенеровані нейромережею абзаци порожніх слів. 

От тільки мислити – це важко, довго, дорого… це потребує постійної практики та зусиль. Тому, я невпевнений чи такі дорогі розумні люди ще потрібні в наших університетах, інститутах і Ko? Можливо, керівникам наших установ достатньо буде ChatGPT.

33 коментарі:

 1. Ма­ши­на не мис­лить — це фра­за, яка ні­ч­о­го не по­яс­нює. ChatGPT мож­на на­в­ча­ти на різ­них вхід­них да­них. Як­що во­ни хиб­ні, то й від­по­ві­ді бу­дуть хиб­ні. Точ­но так са­мо мож­на на­в­ча­ти лю­ди­ну. Її мож­на на­в­чи­ти хиб­ним ре­чам, які во­на бу­де від­тво­рю­ва­ти. В го­ло­ві в лю­ди­ни теж є не­й­ро­ме­ре­жа. Що­прав­да во­на, ма­буть, по­ки що біль­ша й по­туж­ні­ша за ту, яку ви­ко­рис­то­вує ChatGPT. Але як­що ви вва­жа­є­те, що не­й­ро­ме­ре­жа не мо­же мис­ли­ти, то ви теж не мо­же­те...

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Погоджуюся, я неправильно написав. Звісно ШІ мислить, подібно як і людина, якщо ми розуміємо під цим певні внутрішні дії, що скеровані на розв'язання конкретних проблем. У дописі я маю на увазі, що редактор, рецензент… мають певне перцептивне бачення світу, що дозволяє їм розпізнавати роботу ШІ, навіть якщо з кореляцією в тексті все гаразд.

   Видалити
 2. Анонім18.02.23, 18:52

  І в чому проблема? Чим ChatGPT відрізняється від послуг копірайтера, або редактора?
  Можливо вже варто зрозуміти, що 95% гуманітарних статей - нікому не потрібна фігня? Замість того, щоб концентрувати свої зусилля на пошуку наявності новизни та релевантності даних, ви всі хайпите на тому, що "о боже, та він генерує текст".

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Мені дуже подобаються слова Марти Нуссбаум про те, що з гуманітарними науками пов'язані такі людські здібності як здатність до критичного мислення, здатність поглянути навколо себе очима "громадянина світу", здатність співчувати, а гуманітарна освіта дуже важлива для підтримки здорової демократії. Часто сама критика є важливою складовою гумдослідження, необов'язково нові факти. Науки, що описують рух крилатих ракет важливі, але не варто недооцінювати науки, що стримують людей запускати ці ракети, або не дають суспільствам перетворитися на диктатури.

   Видалити
  2. Це ви за­раз про який світ на­пи­са­ли? Де, ко­го й ко­ли в на­шо­му сві­ті гу­ма­ні­тар­ні на­у­ки від чо­гось та­к­о­го стри­ма­ли?

   Видалити
  3. Я переконаний, що, наприклад, ці багатотисячні мітинги торік у лютому на підтримку України у багатьох містах Європи - це результат хорошої гуманітарної освіти європейців. До речі, зараз мами українських школярів, що перебувають у ЄС, розповідають, що музика, етика, політика, журналістика... викладають у школах не як наше "Людина і світ". І водночас тваринна реакція на війну орків та ябать - це так само наслідки браку освіти, замість гуманітаристики - ідеологія, постправда, інфляція людських цінностей.

   Видалити
  4. Так мож­на все, що зав­год­но по­яс­ни­ти:

   Я пе­ре­ко­на­ний, що мі­ти­н­ґи в Єв­ро­пі — це ре­зуль­тат хо­ро­шої во­лі бо­жої.
   А ре­ак­ція ор­ків — це про­яв Са­та­ни.

   Я пе­ре­ко­на­ний, що мі­ти­н­ґи в Єв­ро­пі — це ре­зуль­тат хо­ро­шої ро­бо­ти аґен­тів пла­не­ти Ні­бі­ру.
   А ре­ак­ція ор­ків — це ре­зуль­тат пі­д­рив­ної ді­я­ль­нос­ти тау‐ки­тян. Або на­в­па­ки.

   А ще мо­же бу­ти на­в­па­ки — під­трим­ка єв­ро­пей­ця­ми сво­бо­ди й гід­нос­ти призво­дить до то­го, що во­ни ма­ють хо­ро­шу гу­ма­ні­тар­ну ос­ві­ту, то­ді як ор­ки, що під­три­му­ють чо­біт сво­їм ли­цем, ма­ють за­мість гу­ма­ні­тар­ної ос­ві­ти про­па­ґан­ду ве­ли­чі та не­пе­ре­мож­нос­ти Ор­кос­та­ну.

   Видалити
  5. ШІ згенерує і більше пояснень, а я от ірраціональний)

   Видалити
  6. Ґе­не­ру­ва­ти ір­ра­ці­о­наль­ні ко­мен­та­рі для ШІ ще про­с­ті­ше.

   Видалити
  7. Анонім19.02.23, 01:11

   Знов таки не зрозуміло, а як МОН повинен на це реагувати? МОН не реагує на наявність плагіату в статях його керівників. Вже не кажучи про те, що процедури COPE не дієві в Україні. Це я до того, що не варто очікувати від них зрушень у цьому напрямку, особливо на фоні "геніальних" ідей по реформі вищио освіти. Крім цього, наявність таких ШІ дійсно ставить під питання цінність гуманітарних статей як таких. У нас як працює освіта? Написав кандидатську, у керівника за плату/без плати домовився за довідки про впровадження. Навіть якщо робота дійсно хороша, то ідеї звідти можуть впровадити без визнання автора.

   Видалити
  8. Тільки Nature вже місяцями про новий академічний світ з ChatGPT все пише і пише... мони-нани якось могли б здогадатись, що галас не просто так. Зрушень не чекаю, тому й написав у дописі про 10-15 років) А от чому ChatGPT заперечує цінність саме гуманітарних статей?? Навпаки ШІ важче використовувати методи досліджень гумнаук, аніж природничих.

   Видалити
 3. Анонім18.02.23, 19:05

  ChatGPT у 100 разів логічніший аніж всі наші проректори, тому я точно знатиму, що написала машина, а що проректор. Якщо серйозно, то у нас тільки з аспірантами технічних спеціальностей є певні нюанси, але й вони попадуться мені на гачок якщо надумають шахраювати з чатом.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Добре, якщо 1,5K наших редакцій також володіють такими демаскувальними навичками.

   Видалити
  2. Як­що ChatGPT ви­ко­нує ро­бо­ту з на­пи­сан­ня кра­ще, ніж про­рек­то­ри, я роблю ви­сно­вок, що цю ро­бо­ту про­рек­то­рам ви­ко­ну­ва­ти не по­тріб­но. А який ви­сно­вок ро­би­те ви?

   Видалити
  3. Анонім18.02.23, 21:06

   Не всі хочуть цим володіти – легше редпортфель зібрати. Згенерував тексти українською, чи навіть англійською мовою, вставив прізвища ректорів та деканів і випустив новий номер вісника. Наприкінці року прозвітував у МОН, що наука в університеті цвіте і пахне. Для лінивих аспірантів – генерувати статті за окрему плату. Ще якусь додаткову копійку заробиш. Словом я нас усіх вітаю – дякуючи OpenAI ми сьогодні перемогли плагіат в Україні! Чиновникам – премії, усім решта – дипломи! П.с. От Sandy, ви коментарем вище запитуєте про світ – проректорам у США може й не потрібно, а у наших така робота, гра в науку називається.

   Видалити
  4. Гра в на­у­ку по­тріб­на не про­рек­то­рам, а ук­ра­їн­сь­ко­му на­ро­ду, який її фі­нан­сує. І я са­ме те й мав на ува­зі, про що ви на­пи­са­ли. Те­пер за­мість лю­дей в цю гру гра­ти­ме ChatGPT. І він це ро­би­ти­ме кра­ще. Не ба­чу ні­яких про­б­лем!

   Видалити
  5. Анонім18.02.23, 21:41

   Я також не бачу ніяких проблем! Це pan.bibliotekar панікує, напевно начитався шкідливих ліберальних ідей. Як любила колись повторювати моя вчителька з історії – вам тут не Європа!

   Видалити
  6. Українському народу потрібне щастя, а для цього нам потрібна хороша освіта, наука, культура. Речі про які ви пишете - це прояви корупції та кумівства, проте у страшенно нерівному суспільстві нещасні усі, тому вірю, що незабаром, після перемоги, освіта зробить багатих і бідних значно щасливішими.

   Видалити
  7. Щас­тя всім по­тріб­но. Та­кож відо­мо, що хо­ро­ша ос­ві­та, так са­мо як і все ин­ше, не су­міс­на з ку­мів­с­т­вом і ко­руп­ці­єю. І тут усе впи­ра­є­ть­ся в прі­о­ри­те­ти. Що біль­ше по­тріб­но для щас­тя: хо­ро­ша ос­ві­та, чи куп­ле­ний дип­лом? Які прі­о­ри­те­ти в ук­ра­їн­ців, я ду­маю, оче­вид­но.

   Видалити
  8. Бо в багатьох українців кепська освіта, от вони й думають, що купівля дипломів принесе щастя, а натомість це приносить горе. Можливо коли помре останній совок... наша освіта нарешті зрушить і ми швидко наздоженемо розвинуті країни.

   Видалити
  9. Ко­ли по­мре ос­тан­ній со­вок бу­де­мо че­ка­ти, ко­ли по­мре ос­тан­ній з ви­хо­ва­них сов­ка­ми.

   Видалити
 4. А чи не можна якийсь указ Президента, щоб очільником МОН призначити ChatGPT? За інших, щонайменше, рівних умов, ми, принаймні, не матимемо міністра-плагіатора )
  P.S. Цей текст згенерував не ШІ.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Потрібно відразу цілити вище - як мінімум, ШІ в очільники НАЗК, НАБУ... тоді цей склад МОНу (і не тільки) сам відразу розбіжиться.

   Видалити
 5. Анонім19.02.23, 12:26

  Питання не про мислення AI, а про ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Яка відповідальність у редакцій наших журналів (переважної більшості)? Все для задоволення хворих амбіцій якогось дрібного начальства, науковий Пшонка-стайл. Себто якщо ви вірите інформації у наших журналах - то ви ще дурніший за тих, хто вірить порадам робота.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ви праві, COPE також пише, що AI ... cannot take responsibility for the submitted work.

   Видалити
 6. Анонім19.02.23, 12:34

  А ще дивує чому ніхто не пише про Чат і паперові фабрики. В Україні така діяльність і до цього була дуже прибутковою, а нині більше непотрібно витрачатися на, як Ви пишете, білкових авторів текстів, себто собівартість, якщо можна так сказати, цієї "продукції" прямує до 0, а охочих потрапити в Скопус у нас хоч греблю гати.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. А й справді - домовився про спецвипуск з якимсь чудом в Scopus і публікуй, що хочеш... а потім редакція навіть може плакатись, що постраждала від ChatGPT) Цікаво як Scopus та WoS реагуватиме на такі випадки...

   Видалити
  2. Ре­а­гу­ва­ти на що? На те, що се­ред­ня якість ро­біт у тих жур­на­лах підви­щи­ть­ся за­вдя­ки ChatGPT?

   Видалити
  3. Реагувати на порушення етики. Чи введуть, наприклад, новий тип редакційних порушень типу "AI detected" і через це припинятимуть індексування спійманих журналів?

   Видалити
  4. У чо­му са­ме ви вба­ча­є­те по­ру­шен­ня ети­ки? У то­му, що ШІ не вка­за­но в чис­лі со­ав­то­рів?

   Видалити
  5. Коли текст, що згенерований ШІ, видано за результати оригінального (та відтворюваного) дослідження автора(ів).

   Видалити
  6. Текст — це ли­ше текст, а не до­с­лі­джен­ня. Ин­ша спра­ва, як­що все до­с­лі­джен­ня — це по­рож­ній текст. Але тут ми по­вер­та­є­мо­ся до ин­ш­о­го пи­тан­ня, на­хі­ба по­тріб­ні та­кі до­с­лі­джен­ня — не­за­лож­но від то­го, хто їх ґе­не­рує, ШІ чи ПІ?

   Видалити
  7. Справедливо. Мабуть, і контент менеджери рецензованих баз не вводитимуть нову причину припинення індексування журналів, а обмежаться звичним "падінням якості контенту", без зайвих згадок ШІ.

   Видалити