Прокляття скопусівського шамана

Не секрет, що кожен може відредагувати профіль автора в Scopus. За допомогою кнопки Search for a missing document можна знайти публікації, що не потрапили в профіль, а кнопка Remove from profile навпаки дозволяє вилучати зайві записи. Все це видається очевидним для людей, які хоч трохи працювали зі Scopus, чи подібними системами. А тепер уявіть, що ви – псевдонауковець який купив статтю в Scopus. Ви самостійно не те що свій профіль не знайдете, ви й у сам Scopus не зайдете! 

Одна така горе-дослідниця мала необережність зізнатися мені в тому, що вона дуже боїться та поважає свого продавця послуг зомбі-авторства, бо той може вилучати статті з профілів! 

Більш того, колега з її кафедри щось був не поділив з продавцем, той наслав прокляття і публікація зникла з профілю в Scopus! Купівля наступної фейкової роботи все виправила і публікація повернулася в профіль разом з новою. 

Звісно я спробував пояснити, що такою магією володіє кожен бібліотекар, а до покупців фейкового авторства вночі приходить Річард Фейнман з сокирою. 

Author Feedback Wizard для тих, хто не вірить шаманам

Страшно, що таких зомбі-авторів і шаманів стає все більше в Україні, а ми дружно чухаємо чуби та спостерігаємо як ці ляльки-вуду нищать нашу освіту та науку.

8 коментарів:

 1. Apocalypse Now23.11.21, 19:04

  Потрібно ж мати купу грошей для того, щоб щороку публікувати у сумнівних скопусівських журналах та конференціях десятки статей. А також потрібно працювати на відповідних наукових та викладацьких посадах, щоб отримувати винагороду за це шахрайство. Перспективні науковці змушені емігрувати з країни, а наших зомбаків ніхто у світі не потребує, от вони і рватимуться на керівні посади, щоб розподіляти державні наукові ресурси на себе і собі подібних. Нація Z

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ук­ра­їн­сь­ких зом­ба­ків по­тре­бує ук­ра­їн­сь­ке суспі­ль­с­т­во, яке має по­пит са­ме на та­ку ді­я­ль­ність. І са­ме то­му іс­нує по­лі­тич­ний за­пит на си­му­ля­цію на­у­ко­вої ак­тив­но­с­ти. Лю­ди­на, яка хо­че за­й­ма­ти­ся на­у­кою, не по­тріб­на в ук­ра­їн­сь­кій сис­те­мі ос­ві­ти. Уя­віть со­бі, як та­ка лю­ди­на змо­же ор­га­ні­зу­ва­ти си­му­ля­цію ос­ві­ти для сту­ден­тів, які хо­дять в уні­вер­си­тет, щоб оде­ржу­ва­ти сти­пен­дію і пі­ль­ги. А ці сту­ден­ти є ви­бор­ця­ми!

   Видалити
  2. Про подібні випадки регулярно пишуть вчені з різних країн, тому не думаю, що це тільки у нас апокаліпсис. Просто у нас поки відсутня якась послідовна реакція з боку наукової спільноти, урядовців, громадськості... а саме воно точно не розрулиться.

   Видалити
  3. Apocalypse Now23.11.21, 20:09

   Ви, Сенді, надто добрі з симуляцією. Є таке чудове слово ПРОФАНАЦІЯ - "нешанобливе ставлення до чого-небудь загальновизнаного, загальношанованого, неуцьке перекручування, опоганення". Вже мало просто вдавати, потрібно опошлити науку, висміяти освіту, переконувати всіх, що все можна купити! Але водночас і падати навколішки перед новим айфоном, чи ще якоюсь технологічною цяцькою. Я навіть не знаю як це в їхніх головах вкладається?

   Видалити
  4. Ви за­над­то дра­ма­ти­зу­є­те. Я ду­маю, во­ни ціл­ком щи­ро вва­жа­ють, що це і є на­у­ко­ва ді­я­ль­ність. Точ­но так са­мо, як ук­ра­їн­сь­кі жур­на­ліс­ти пе­ре­ко­на­ні, що во­ни за­й­ма­ю­ть­ся жур­на­ліс­ти­кою, а му­с­о­ра вва­жа­ють се­бе пра­во­о­хо­рон­ця­ми.

   Видалити
  5. "Вони ціл­ком щи­ро вва­жа­ють, що це і є на­у­ко­ва ді­я­ль­ність"))) Офіційно це навіть "наукова та науково-технічна діяльність"!

   Видалити
  6. На­у­ко­во‐те­х­ніч­на? Це щось на зра­зок «за ізоб­рє­тє­ніє став­лю пять, а по прєд­мє­ту — нє­уд»?

   Видалити
  7. Швидше навпаки) Є у нас такий дивний закон і, думаю, ця термінологія існує тільки для того, щоб корисно виокремити фундаментальну науку. Леонід Шульман якось розмірковував над цим українським феноменом: Псевдофундаментальна наука отримала право працювати «на полицю», завершуючи дослідження науково-технічним звітом, а також офіційною «липою» – так званим «умовним економічним ефектом».

   Видалити