Ще раз про недопущення приватизації бібліотек

Пригадуєте як у проєкті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» пряму заборону приватизації бібліотек спробували змінити на: «Реорганізація та ліквідація бібліотек здійснюється за рішенням засновника або суду відповідно до законодавства»? Проєкт було розіслано по комітетах і зараз на сторінці законопроєкту можна переглянути два висновки

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики окремими народними депутатами України були висловлені пропозиції щодо змін та доповнень до цього законопроєкту, зокрема: про необхідність дублювання у законопроєкті норм Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо недопущення приватизації бібліотек, особливо тих, що знаходяться у комунальній власності. Цю пропозицію можливо буде надалі враховано під час підготовки законопроєкту до розгляду у другому читанні.

У Висновку Головного науково-експертного управління сказано, що: «Потребує уточнення порядок реорганізації та ліквідації публічних бібліотек органами місцевого самоврядування, передбачений у ст. 14 проєкту. 

Відповідно до ч. 4 цієї статті «орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за місяць до прийняття відповідного рішення зобов’язаний розмістити в мережі Інтернет та/або місцевих друкованих засобах масової інформації … повідомлення про наміри реорганізації чи ліквідації публічної бібліотеки (у тому числі її приєднання до іншого підприємства, установи, організації)». Зокрема, слід було б деталізувати, де саме в мережі Інтернет має розміщуватись зазначене повідомлення. Крім того, доцільно однозначно визначити обов’язковість розмістити зазначене повідомлення в мережі Інтернет та місцевих друкованих засобах масової інформації. 

Також не повною мірою співвідноситься з вимогами принципу правової визначеності норма щодо врахування «думки населення відповідної територіальної громади» при прийнятті рішення про реорганізацію чи ліквідацію комунальних бібліотек (міських, сільських, селищних) відповідним органом місцевого самоврядування. 

Водночас відповідно до правової позиції Конституційного Суду України принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, зокрема, їх передбачуваності (прогнозованості) та стабільності (абз. 6 п. 2.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2017 № 2-р/2017)». 


Зараз цей законопроєкт отримав статус «Очікує розгляду». Як на мене, то ситуація залишається тривожною, адже ніхто з комітетчиків так і не запропонував зберегти «Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають приватизації». Сподіватимемося, що вимоги щодо чіткості, зрозумілості та однозначності правових норм змусять авторів відкрити свої карти щодо приватизації бібліотек.

Немає коментарів:

Дописати коментар