Нова методологія розрахунку метрики CiteScore

Elsevier представив нову методологію розрахунку журнальної метрики CiteScore, що використовується в Scopus. Забудьте усі попередні підрахунки, тепер — беремо кількість цитувань, що отримали рецензовані типи публікацій видання за 4 роки й ділимо на кількість публікацій видання за 4 роки. Публікації за останній рік включаються до розрахунку. Отож, у порівнянні з попередньою методикою, нерецензовані типи публікацій ігноруються, враховуються цитування за 4 роки, а не лише за попередній рік, журнали отримують значення CiteScore у перший же рік індексації у Scopus, значення метрики містить один десятковий знак після коми. 

Усі нововведення мають сенс, проте потрібно бути насторожі, адже через це велике вікно новоспечені журнали можуть мати поки мало цитувань, і, водночас, наукові видання, що вже розгубили свій вплив, можуть виїздити ще пару років на старих цитуваннях. 

Також, потрібно пам'ятати про Сан-Франциську декларацію про оцінку наукових досліджень і надміру не захоплюватися журнальними метриками. Але навіть оновлений CiteScore не може бути гіршим за сокирно-кількісні методи, що використовують у нас на державному рівні.

Немає коментарів:

Дописати коментар