Відповідальне використання рейтингів університетів

Лейденський Центр з вивчення науки та техніки представив 10 принципів відповідального використання рейтингів університетів. Так, це ті самі дівчата і хлопці, які колись запропонували знамениті правила коректного застосування бібліометрії, тепер взялись за методологію, інтерпретацію та використання популярних університетських рейтингів. Принципи представлені на сторінці Лейденського рейтингу, у блозі Центру, опубліковані в Research Europe та анімовано. Зробив дуже вільний короткий переклад цих принципів. 


1. Єдиний рейтинг не підходить для всіх 
Багато рейтингів прагнуть подати користувачам «перелік найкращих університетів світу», проте це дуже проблематично, адже різні користувачі зацікавлені в різних аспектах діяльності університету, і такого поняття, як «найкращий університет», просто не існує. 

Деякі університети можуть бути особливо успішні в навчанні студентів, а інші – в проведенні наукових досліджень... при цьому, задовільні показники в одному аспекті не можуть бути компенсовані хорошими показниками в іншому. 

2. Розмір (не) має значення 
Необхідно чітко розмежовувати показники діяльності університету: які залежать від розміру та, які не залежать від розміру університету. 

3. Що таке університет? 
Чітке та зрозуміле визначення поняття «університет» – важлива проблема. Нам навряд чи вдасться знайти дефініцію, яка задовольнить абсолютно всіх, проте рейтинги повинні наводити визначення університету. 

4. Університетські рейтинги повинні бути достатньо прозорими 
Правильне використання рейтингу університету вимагає хоча б базового розуміння його методології. Університетський рейтинг повинен бути достатньо прозорим та докладно пояснити свою методологію. В ідеалі – рейтинг університетів повинен надавати доступ до даних, які лежать у його основі. 

5. Кожен університет унікальний по-своєму 
Університети мають різні місії, і кожен університет має свій унікальний інституційний контекст. Подібні відмінності між університетами, які представлені в рейтингах, повинні враховуватися при інтерпретації цих рейтингів. 

6. Необхідно визнавати та усвідомлювати різні види невизначеностей 
У рейтингах університетів ми маємо справу з різними видами невизначеностей. Так, кількість цитувань дозволяє отримати лише певне уявлення про впливовість наукових робіт університету. На рейтинг можуть вплинути певні неточності, які трапилися в процесі збору даних, або розрахунку показників. 

7. Не слід надавати особливу вагу місцю університету 
Місце університету може бути оманливим, оскільки університети з досить подібними показниками можуть посідати дуже різні місця у загальному рейтингу. 

8. Деякі показники важко виразити кількісно 
Рейтинги концентруються на показниках, які відносно легко визначити кількісно, проте якість навчання та вплив у суспільстві, зазвичай, важко оцінити. І навіть якщо деякі аспекти наукової діяльності, такі як науковий вплив та наукова співпраця, можуть бути добре відображені в рейтингу, то вже наукову продуктивність оцінити складніше. 

9. Університет і підрозділ університету – різні речі 
Критерії ефективності, які застосовуються на рівні університету в цілому, не обов'язково повинні використовуватись на рівні окремих відділів, чи дослідницьких груп у межах університету. 

Корисно дізнатись, як часто статті вчених університету згадуються у науковій літературі, проте для конкретної дослідницької групи, наприклад, у гуманітарних науках, це не може бути корисним показником, подібно, як і кількість робіт у співавторстві з промисловими партнерами. 

10. Університетські рейтинги не слід відкидати як щось абсолютно марне 
За умови відповідального використання, рейтинги університетів можуть надавати відповідну інформацію університетам, науковцям, студентам, дослідникам, урядам та іншим зацікавленим сторонам. 

Керівництво університету може використовувати інформацію, отриману з університетських рейтингів, для прийняття стратегічних рішень та виявлення сильних сторін університету.

Немає коментарів:

Дописати коментар