Академічна кола

Мабуть найгучніший скандал початку року – #BanCocaCola. Відомий виробник газованого напою опублікував у соцмережі мапу Росії з окупованим Кримом та й справедливо отримав у відповідь обурення мільйонів українців укупі з бойкотом напоїв компанії. Злякавшись зменшення доходів представники Coca Cola хутко згадали, що вони «працюють заради миру та дотримуються норм міжнародного права» і заходились просити вибачення. На жаль, подібні аморальні випадки потакання агресору траплялися й з боку академічних видавництв. 

Так, наприклад, минулого року відомі видавці Elsevier та Springer дозволяли приписати Крим до Російської Федерації, а Oxford University Press видало підручник з географії для підлітків з «російським Кримом». 

Щодо Elsevier, то судячи з твітів віце президента Тома Реллера, таке потурання розпалювачу війни, взагалі, дуже схоже на офіційну позицію компанії.


На жаль, публікаційна та передплатна активність українців значно нижча за літри випитої коли, а тому бойкотом Elsevier, Springer, чи Oxford нам не злякати. Навіть не знаю, чим бібліотекарі можуть відповісти згаданим академічним видавцям-гігантам… давайте, хоч вербально при нагоді пошарпаємо їх представників.

5 коментарів:

 1. Оце я уяв­ляю, що во­ни ще й ко­ре­спо­нде­нтсь­ку ад­ре­су пе­ре­ві­рятимуть, аби ні­який го­нду­рас не обра­зити! Осо­бливо­го ко­мі­зму до­дає те, що го­нду­ра­сі­вці не лише ра­до за­про­сять отих кра­вцо­вих з мі­ха­лко­вими до се­бе на ко­нфе­ре­нції, а ще й пі­с­ля зві­ль­не­н­ня Криму бу­дуть їм за­рпла­ти пла­тити в то­му са­мо­му інститу­ті!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Можливо, й правда, що го­нду­ра­сі­вці часто самі собі люті вороги, але, скажімо, є офіційна позиція того ж ЄС щодо анексії Криму і чомусь думалось, що європейські видавці на неї зважатимуть.

   Видалити
  2. Пра­виль­ні­сть ко­ре­спо­нде­нтсь­кої ад­ре­си — це ві­дпо­ві­да­ль­ні­сть авто­рів.
   На мою ду­мку, ді­ста­ва­ти ре­да­кто­рів жу­рна­лів — це принципо­во не­пра­виль­на стра­те­гія.
   Я би тиснув на тих, хто інде­ксує. Їх тре­ба зму­сити вва­жа­ти Се­ва­сто­по­ль­сь­кий Інститут Бі­оло­гії в Ро­сії та Се­ва­сто­по­ль­сь­кий Інститут Бі­оло­гії в Україні рі­зними інститу­та­ми. Тим бі­ль­ше, що ча­стина інститу­цій спра­вді ева­ку­юва­ла­ся в Україну (принай­мні я чув про До­не­ць­кий Уні­ве­рситет).
   Ото бу­ла б дієва шту­ка, якби во­ни по­ба­чили свій но­вий рей­тинг в ISI чи Scopus!

   Видалити
  3. Так, власне, ВоС і Скопус безпосередньо опрацьовують самі журнали, відтак, усе це зарахують країні-агресору, що позитивно вплине на всілякі там карти нацнауки і звісно стимулюватиме сторони продовжити співпрацю та передплату. Напевно надто суб'єктивно, але от підозрюю, що заради ринку збуту можуть й ігнорувати позицію ЄС ітд.

   Видалити
  4. Не має зна­че­н­ня, хто опра­цьовує. Ва­жливо, щоб на­уко­ві за­кла­ди з рі­зних країн во­ни не іде­нтифі­ку­ва­ли як один. І для цього є всі пі­дста­ви. Що сто­сується ро­сій­сь­ко­го на­уко­во­го ринку збу­ту, то це на­віть не смі­шно.

   Видалити