Цей впливовий показник

Відбуваються у нас конференції, у тому числі і міжнародні. Тому доводилось чути, як виступають англомовні доповідачі. Відбувається це діло за допомоги перекладача, який як правило текст доповіді чує вперше. І от тут трапляється такий конфуз – усі «полігльоти» беруться перекладати «імпакт фактор»: цей впливовий показник… цей важливий показник… цей безсумнівно значущий показник… Думаєте, хоч хтось звернув увагу?!

4 коментарі:

 1. Я ду­маю, що для тих, хто в кур­сі, і так зро­зу­мі­ло. Зви­чай­но, кра­ще пе­ре­клас­ти імен­ни­ком, а не при­кмет­ни­ком (щось на зра­зок «по­каз­ник важ­ли­вос­ти»), але для цьо­го тре­ба мі­ня­ти по­ря­док слів. А це важ­ко ро­би­ти при син­хрон­но­му пе­ре­кла­ді.

  ВідповістиВидалити
 2. Проблема, що тим хто не в курсі, теж може видатись усе зрозумілим ("ну показник якийсь"). А так би почули нове для себе "імпакт фактор", прийшли б додому і пошукали в тенетах.
  Звісно, тут не так винні перекладачі. Проблема, що люди від українських доповідачів не так часто чують подібне.

  ВідповістиВидалити
 3. Тут пе­ре­кла­да­чі вза­га­лі не­вин­ні. Вин­не не­віг­лас­т­во і про­фа­на­ція на­у­ко­вої ді­я­ль­нос­ті. Про­ФФе­со­рів у нас за­ба­га­то.

  ВідповістиВидалити
 4. Погоджуюсь. Проте ще такий момент - перекладача могли б запрошувати який хоча б приблизно знає про що йдеться.
  Також момент: приблизно половина слухачів кандидати наук, що мало б означати - володіють іноземною. Проте, відсотків 80 "кліпають очима"... Мабуть і про таку профанацію йдеться)

  ВідповістиВидалити