Journal Article Tag Suite: структура журнальних статей

Crossref спільнота вже давно виношує плани оновити схему депонування метаданих: додати мови, CRediT, JATS… Що це за JATS і для чого нам ще один XML-формат? Journal Article Tag Suite (JATS) – це мова розмітки XML для опису наукової літератури, що опублікована в Інтернеті. JATS дозволяє описувати повний зміст наукової статті, або ж тільки її вихідні відомості. Кожен опис складається з основної частини та може включати до трьох необов’язкових частин, що вказуються у певному порядку: основний титульний елемент, що містить метадані статті (автор, назва, рік…), основний зміст статті, що зазвичай складається з абзаців та розділів, прикінцеві матеріали, наприклад, глосарій, додатки, список використаної літератури, ілюстрації та інші структурні елементи такі як таблиці, рисунки тощо. 

Як вам відомо, теги XML визначають структуру і зміст даних. Ми можемо використовувати якусь систему для генерації даних, додати теги в форматі XML, а потім обробляти ці дані в будь-яких інших системах незалежно від клієнтської платформи або операційної системи. 

Існує три набори JATS: 1) для збору та архівування даних журналу; 2) для видавництва та публікації журналів; 3) для створення журнальних статей. 


Насамперед JATS потрібен видавцям для XML-тегування матеріалів журналу, а авторський рукопис у форматі Microsoft Word можна легко перетворити на файл у потрібному XML-форматі. 

Крім того, за допомогою JATS ми отримаємо метадані, що оптимізовано для електронних архівів та пошуковиків, а це значно спрощує взаємодію і не потрібно вирішувати щоразу питання імпорту метаданих з кожним видавцем, архівом окремо. 

Якщо пригадати, що деякі наші наукові видавці працюють аби як, щоб тільки формально виконати вимоги до фахових, то якось дуже сумнівно, що вони відкриють для себе переваги JATS. 

Таким чином, у майбутньому знову можемо отримати, що спеціалізовані інструменти для науковців коректно працюватимуть з метаданими переважно іноземних видань, а вітчизняні залишатимуться невидимими не з вини авторів.

Немає коментарів:

Дописати коментар