Як автору відстоювати свої права?

Чи часто ви знаходити свої роботи на підозрілих веб-ресурсах? Найогидніші з них – ті, що цуплять текст без дозволу і розміщують біля нього море крикливої реклами. Усі спроби достукатися до власника такого ресурсу, як правило, нічим не закінчуються, а процедура звернення до правоохоронних органів видається надто клопіткою і загадковою. Відтак, спробуємо приступитися з іншого боку – приберемо ресурс з результатів пошуку Google, так щоб зловмисникам стало економічно невигідно з вами зв’язуватись. 

За допомогою інструмента «Видалення вмісту з Google» можна повідомити про контент, який, на вашу думку, потрібно вилучити зі служб Google відповідно до DMCA (Digital Millennium Copyright Act), яким забороняється не лише безпосереднє порушення авторських прав шляхом копіювання, а й виробництво і розповсюдження технологій, що дозволяють обходити технічні засоби захисту авторських прав. 


Дотримуючись інструкцій заповніть відповідну форму, укажіть і опишіть захищений авторським правом твір, де можна побачити авторизований приклад твору, місцезнаходження правопорушного матеріалу і очікуйте на швидку реакцію від Google. Пам’ятайте, що вигадана скарга загрожує відповідальністю за завдані збитки, тому не робіть неправдивих заяв. 

Поки що не так багато вітчизняних авторів, бібліотек, видавництв звертають увагу на віртуальне життя своїх документів. Так вряди-годи пошумлять, поманіфестять до якоїсь річниці (а-ля любий уряд захисти нас від інтернетів), і на тому все скінчиться. Гадаю, це тільки на руку людям, що дбають про свої авторські права – маючи мільярди «нікому не потрібних» документів, для власника пилосмок-ресурсу вигідно зважати на куций перелік людей та організацій роботи яких «краще не рухати».

3 коментарі:

 1. Анонім22.05.13, 21:57

  Натрапляю час від часу на порушення авторських прав у нашому тісному бібліотечному світі. Втім поки що один раз вдалося натрапити на подвійний чи потрійний плагіат.
  Щоб не загромаджувати систему для прикладу обрано лише невеличкий уривок. Дивіться самі:
  Байдош Дж. Электронные ресурсы научно-технической информации в Библиотеке Конгресса США // Научн.и техн. б-ки. 2000. № 11. С. 61-62. URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/11/f11_08.html
  Ось уривок з п. Байдоша:
  "Поисковые инструменты научных исследований представляют собой оцифрованные и доступные через Интернет ресурсы, созданные в Библиотеке Конгресса или выписанные ею, или имеющиеся в других организациях. Это могут быть какие-либо специализированные каталоги, библиографические и подсобные материалы, федеральные законодательные акты, информация об авторском праве на произведения. В качестве примера можно назвать доступные внутри библиотеки банки и базы данных First Search, Eureka, OCLC Prism One, RLIN Online, RLIN Archival Resources, RLIN Chinese, Japanese, Korean Records, RLIN Arabic Records, RLIN Non-Roman Records. Вне помещений Библиотеки Конгресса доступны Online Catalogs and Thesauri, Full Text Recources, Specialized Bibliographics and Index, Legislative Information and Thesauri.
  Наиболее популярен First Search, представляющий единый интерфейс доступа ко многим базам данных (более 75) и к фондам сотен библиотек: некоторые из них относятся к науке и технике, например, AGRICOLA (полный спектр литературы по сельскому хозяйству), Applied Science and Technology Abstracts, BasicBIOSIS (широкий выбор литературы по биологическим проблемам), Environment, GEOBASE (литература всех стран мира по географии и геологии), INSPEC (база данных по физике, электронике и вычислительной технике), MEDLINE, PsycFIRST (рефераты работ по психологии, изданные за последние три года).
  Внутри библиотеки предоставляется доступ к 18 подписным электронным публикациям, закупленным Библиотекой Конгресса: Computer Select Web, Wildlife Worldwide, Zoological Record, Access UN, Archival Resources, Archives (USA), Digital Dissertations, Eureka on the Web, First Search, INFOTRAC, JSTOR и др."

  А це вже уривок з іншої «роботи» :
  Дейкун Д. Г. Коммуникационные барьеры в режиме теледоступа к электронным каталогам зарубежных научных библиотек: теоретико-методический и образовательный аспекты. – С. 39-40.
  Тема диссертации и автореферата по ВАК 05.25.03, канд. пед. наук Дейкун, Денис Геннадьевич
  Год: 2004
  Автор научной работы: Дейкун, Денис Геннадьевич
  Место защиты диссертации: Краснодар
  Специальность: Библиотековедение, библиографоведение и книговедение
  Количество cтраниц: 167
  URL: http://www.dissercat.com/content/kommunikatsionnye-barery-v-rezhime-teledostupa-k-elektronnym-katalogam-zarubezhnykh-nauchnyk
  С. 39-40. "Поисковые инструменты научных исследований представляют собой оцифрованные и доступные через Internet ресурсы, созданные в Библиотеке Конгресса, выписанные ею, или имеющиеся в других организациях. Это могут быть какие-либо специализированные каталоги, библиографические и подсобные материалы, федеральные законодательные акты, информация об авторском праве на произведения. В качестве примера можно назвать доступные внутри библиотеки банки и базы данных First Search, Eureka, OCLC Prism One, RLIN Online, RLIN Archival Resources, RLIN Chinese, Japanese, Korean Records, RLIN Arabic Records, RLIN Non-Roman Records. Вне помещений Библиотеки Конгресса доступны Online Catalogs and Thesauri, Full Text Recources, Specialized Bibliographies and Index, Legislative Information and Thesauri.
  Наиболее популярен First Search, представляющий единый интерфейс доступа ко многим базам данных (более 75) и к фондам сотен библиотек: некоторые из них относятся к науке и технике, например, AGRICOLA (полный спектр литературы по сельскому хозяйству), Applied Science and Technology Abstracts, BasicBIOSIS (широкий выбор литературы по биологическим проблемам), ...
  Див. наступне подання

  ВідповістиВидалити
 2. Анонім22.05.13, 22:00

  продовження попередньої цитати:
  "...Environment, GEOBASE (литература всех стран мира по географии и геологии), INSPEC (база данных по физике, электронике и вычислительной технике), MEDLINE, PsycFIRST (рефераты работ по психологии).
  Внутри библиотеки предоставляется доступ к 18 подписным электронным публикациям, закупленным Библиотекой Конгресса: Computer Select Web, Wildlife Worldwide, Zoological Record, Access UN, Archival Resources, Archives (USA), Digital Dissertations, Eureka on the Web, First Search, INFOTRAC, JSTOR и др.
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  І нарешті уривок з третьої «роботи» канд. іст. наук з Харків. держ. академії культури надр. у «Віснику Книжкової палати», 2013, № 2, с. 50.

  "Пошукові інструменти наукових досліджень оцифровані і доступні через інтернет-ресурси, створені в Бібліотеці Конгресу (чи виписані нею) або наявні в інших організаціях. Це можуть бути спеціалізовані каталоги, бібліографічні й допоміжні матеріали, федеральні законодавчі акти, інформація про авторське право на твори. Як приклад назвемо доступні бібліотеці бази даних First Search, Eureka, OCLC Prism One, RLIN Online, RLIN Archival Resources, RLIN Chinese, Japanese, Korean Records, RLIN Arabic Records, RLIN Non-Roman Records, а поза її приміщеннями – Online Catalogs and Thesauri, Full Text Recources, Specialized Bibliographies and Index, Legislative Information and Thesauri.
  Найпопуляпніший ресурс – First Search, що надає єдиний інтерфейс доступу до багатьох баз даних (більше 75) і до фондів сотень бібліотек: деякі з них стосуються науки і техніки, наприклад, AGRICOLA (повний спектр літератури для сільського господарства), Applied Science and Technology Abstracts, BasicBIOSIS (широкий вибір літератури з біологічним проблемам), Environment, GEOBASE (колекція світової літератури з географії та геології), INSPEC (база даних з фізики, електроніки й обчислювальної техніки), MEDLINE, PsycFIRST (реферати робіт з психології, видані за останні роки).
  Надається доступ до 18 передплатних електронних видань, придбаних Бібліотекою Конгресу: Computer Select Web, Wildlife Worldwide, Zoological Record, Access UN, Archival Resources, Archives (USA), Digital Dissertations, Eureka on the Web, First Search, INFOTRAC, JSTOR та ін.".

  Знайдіть розбіжності.


  ВідповістиВидалити