Авторська винагорода

Часами агітатори за Відкритий Доступ так запекло рекомендують закидувати свої праці у репозитарії, що звучать майже звинувачення: фінансується з бюджету… держава повинна вимагати… університет повинен вимагати… автор зобов’язаний… Знайшов на веб-порталі НДІ інтелектуальної власності (зап.20):

Відповідно із ст. 16 «Закону України про авторське право і суміжні права» за створення і використання службового твору автору належить «авторська винагорода», розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. При цьому, трудовим договором між ними може передбачатися умова щодо укладення цивільно-правового договору про створення об’єкта авторського права і (або) суміжних прав та обов’язок працівника щодо сповіщення про створення такого об’єкта.

Однак, виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору, навіть, якщо в зазначеному договорі передбачено створення робітником службових творів. Оскільки заробітна плата – це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а «авторська винагорода» – це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів. Отже, роботодавець може здійснювати одноразово виплату «авторської винагороди» за створення і використання творів у вигляді премій та компенсацій.

Немає коментарів:

Дописати коментар