Дисертації безкоштовно

Часто молоді аспіранти прагнуть поглянути хоча б на яку-небудь дисертацію (просто дізнатись – Як вона виглядає? & Чого від них хочуть?). В українських репозитаріях вже назбиралось достатньо таких зразків. Дисери ніби і захищають, але все рівно купа фірмочок обіцяють же за окрему плату дістануть вам текст будь-якої. Мабуть, викласти роботу в тенета – найкращий спосіб гарантувати, що на вашій дисертації ніхто тишком-нишком не зароблятиме.

Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України

В архіві вже розміщено 145 дисертацій, тому обмежуся згадкою лише 2-ох найновіших.

Шамота Г.М. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ [Текст] : дис. … к. е. н. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво) / Г.М. Шамота; Сумський державний університет. – Суми : [Б. В.], 2010. – 237 с.

Люзняк М.Е. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – Гроші, фінанси і кредит / М. Е. Люзняк, 2010. – 206 с.


Електронний архів Сумського державного університету

Байстрюченко Н.О. ВПЛИВ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н. О. Байстрюченко. – Суми: СумДУ, 2010. – 212 с. – СумДУ.

Кліменко О.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О.В. Кліменко. - Суми: М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. СумДУ, 2011. – 240 с. – СумДУ.

Абрамчук М.Ю. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М.Ю. Абрамчук. – Суми : СумДУ, 2011. – 268 с. – СумДУ.

Бурик І.П. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТА ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ D-МЕТАЛІВ [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук / І.П. Бурик. – Суми : СумДУ, 2011. – 155 с. – СумДУ.

Жигилій Д.О. КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ БАЛОНІВ ВИСОКОГО ТИСКУ [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Д. О. Жигилій. – Суми : СумДУ, 2010. – 167 с. – СумДУ.

Лютый Т.В. МАГНИТНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В ДВУМЕРНЫХ АНСАМБЛЯХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Лютый Тарас Владимирович. - Сумы, 2004. – 143 с.

Коваль В.В. МУЛЬТИГАРМОНІЧНІ ПЛАЗМО-ПУЧКОВІ СУПЕРГЕТЕРОДИННІ ЛАЗЕРИ НА ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАХ [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук / В. В. Коваль. – Суми : СумДУ, 2010. – 151 с. – СумДУ.

Нагорний Є.І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Є. І. Нагорний. – Суми: СумДУ, 2011. – 272 с. – СумДУ.

Горобченко Д.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ БОРГОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Д. В. Горобченко. – Суми : СумДУ, 2011. – 229 с. – СумДУ.

Мельник О.С. УТИЛІЗАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / О. С. Мельник. – Суми : СумДУ, 2011. – 156 с.

Бібліотека ІПС


Коваль Г.І. (2005) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. Кандидатська дисертація, Інституті програмних систем НАНУ.

Коротун Т.М. (2005) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ. Кандидатська дисертація, Інституті програмних систем НАНУ.

Яценко О.А. (2005) РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ. Кандидатська дисертація, Інститут програмних систем НАНУ.


Цифровий репозиторій ХНАМГ

Дятлова Н.В. (2005) ОЦЕНКА И ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

Перетятько А.Ю. (2005) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.


Ларіна Р.Р. (2005) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Донецький державний університет управління.

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Тiтар І.О. КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ ДОСЛIДЖЕННЯ КОНСОЛIДАЦIЇ ДЕМОКРАТIЇ ЯК СОЦIАЛЬНО-ПОЛIТИЧНОГО ПРОЦЕСУ : дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.01- Захищена 14.10.2009 : / Тiтар, Iван Олександрович . – Х. : Б.в., 2009 . - 234 с. : iл. – Бiблiогр.: с.189-221 (255 назв).


Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Мінаков М.А. ДОСВІД І ФІЛОСОФІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ДОСВІДУ В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 / М.А. Мінаков; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2007. – 409 с.

16 коментарів:

 1. Анонім08.08.11, 10:19

  Спасибо за информацию.
  но такого цирка с защитой в открытых архивах я еще не видел:))
  Идет текст и через всю страницу фиолетовая "блямба" Хехе, все серьезно:))

  http://dspace.academy.sumy.ua/bitstream/123456789/3563/1/Shamota%20G.%20Formation%20of%20the%20portfolio%20of%20innovation%20projects%20of%20industrial%20enterprises.pdf

  ВідповістиВидалити
 2. @Анонім: Та не відомо від чого це захищає, можливо, це швидше елемент маркетингу eUABIR?!=)

  Важливіше, що у багатьох архівах почали прізвища біля документу подавати 3-ма мовами. Тепер більше шансів відібрати усі матеріали одного автора.

  ВідповістиВидалити
 3. Хоча редагування далі - зайві пробіли, різні знаки апострофу... Дивно?! Роздай бібліотекарям по букві і за тиждень значно чистіше стане в архіві.

  ВідповістиВидалити
 4. ті хто цікавиться для прикладу роботами...
  відкрила першу "Шамота Г.М. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ [Текст] : дис. … к. е. н. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво) / Г.М. Шамота; Сумський державний університет. – Суми : [Б. В.], 2010. – 237 с."

  для цікавості - висновки погано написані - як анотація, точно не приклад!!!!

  ВідповістиВидалити
 5. Анонім06.03.14, 12:14

  Добрий день,
  дякуемо за информацию.

  В Чехии, наприклад, на освнови Закону Про вищи учбови заклади студенти ПОВИННИ вкладати свои роботи - бакалаврськи, дипломни роботи, дисертации - у видкриту информацийну систему. Наприклад, Университет имени Масарика миста Брно http://is.muni.cz/thesis/

  Мирослава Куцин

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. І як Ви оцінюєте результати дії цього Закону в Чехії - покращилась якість робіт, або відбувся ріст фінансування досліджень з боку приватного сектора?

   Видалити
  2. Мирославо, у Чехії викладають роботи після їх захисту або до їх захисту?

   Видалити
 6. Добрий день,
  видповидаю з запизненням – вибачайте – я не звернула увагу, що ви питали.
  Звичайно, якисть бакалаврських, дипл., и инших робот покращилася однозначно – тут майже нихто не продукуе плагиати, окрим випадкив, коли автор «купить» (зробить заказ) на роботу, тобто за нього текст напише хтось инший – бо и це вважаеться плагиатом.
  Додатково писилаю ище один tool для проведення контролю http://www.odevzdej.cz/.
  В ЧЕХИ е дви системи :
  1) http://www.odevzdej.cz/ використовують для шкильний и семинарних робит –може зконтолювати сам автор,тобто система е видкрита.
  2) http://www.theses.cz/ для БР, ДП, ДР итд, тобто для вищих учбових закладив и вона виконуе функцию ЦЕНТРАЛЬНОГО национального регистру усих závěrečných prací (не знаю, як досливно перекласти). На видмину вид odevzdej.cz система е закрита.
  В принципи на http://www.theses.cz/ пишуть информацию, що до системи може також приеднатися будь-яка вища школа из-закордону.
  ище стаття про тгеси
  http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/585.html http://www.opisovani.cz/kontrola-plagiatorstvi/.

  Щодо «як відбувся ріст фінансування досліджень з боку приватного сектора?» я не зрозумила питання. Спробуйте преформулювати питання, будь-ласка.
  Вибачайте, що пишу росийською, тобто з помилками.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спробую переформулювати - чи представники бізнесу розпочали активніше фінансувати наукові дослідження, освітній процес внаслідок дії закону. Тобто, кожен бізнесмен може побачити чим н-лад займається університет і профінансувати певні потрібні його підприємству дослідження.

   Видалити
 7. А ище одна система, яка дае змогу контролювати дийснисть диплому
  https://pravydiplom.cz/

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. У нас перевірити документ про освіту ніби можна на сайті ІВС «ОСВІТА».

   Видалити
  2. Дякую за линк - не знала. Я чогось не можу знайти виконечко, де можна ввести номер диплому.

   Видалити
  3. Анонім05.04.15, 17:40

   Там спочатку зарєєструватися треба, потім оконечко буде доступно

   Видалити
 8. Добрий день,
  якщо питаете на конкретни дани (статистику) – то видповидь на Ваше запитання я так и не знайшла.Можливо проблема в тому, що я не дуже розумию, як це робиться на Украини, тобто яка е ризниця.
  Але справа в тому, що якщо представнини бизнесу в Чехии хочуть финансувати якиись конкретний проект, а видтак и дослидження про пидприемство, то вони сами прийдуть з пропозициею, и сами профинансують. Якщо в рамци проекту буде якесь нау-гау, то робота буде оприлюднена за певний период – наприклад аж за 5 рокив.
  Чим займаеться университет, а в даному випадку кафедра/ институт (ústav) - представники бизнесу з*ясують иншими шляхами (напр. з вебовои сторинки тои чи иншои кафедри) без огляду на те, будуть чи не будть оприлюднени студентськи роботи.
  До речи посилаю линк на вебинар про Repozitáře kvalifikačních prací -можливо щось буде цикаве и для вас.
  https://connect.cesnet.cz/p8dnk15599o/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

  ВідповістиВидалити
 9. Безцінна інформація для організаторів та засновників міжнародного культурного проекту #станцюйСвоюДисертацію в бібліотеці. Дуже дікуємо всім причетним) за корисні дописи, коментарі, ввдповіді та посилання. Гадаю, часників з Чехії у нас не бракуватиме)

  ВідповістиВидалити