Резолюція Західноукраїнського бібліотечного форуму «Людина – суспільство – книга – бібліотека»

16 вересня 2010 року в рамках Західноукраїнського бібліотечного форуму «Людина – суспільство – книга – бібліотека» відбувся круглий стіл бібліотекарів, книговидавців та книгорозповсюджувачів. За результатами форуму, під час круглого столу, був підписаний меморандум, а також, за ініціативи Благодійного Фонду Влади Прокаєвої «Обдаровані діти – майбутнє України», прийнята резолюція та звернення до Прем’єр-міністра України Азарова Миколи Яновича.

У круглому столі взяли участь, крім організаторів форуму (Обласне управління культури Львівської облдержадміністрації, громадська організація «Форум видавців», Українська бібліотечна асоціація, Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Львівська обласна бібліотека для дітей), представники владних структур, національних та державних бібліотек, програми «Бібліоміст», викладачі Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв, освітяни та науковці, видавці, письменники, книгорозповсюджувачі та інші представники книжкового співтовариства.          
Учасники круглого столу, заслухавши і обговоривши доповіді виступаючих, розглянувши поточний стан і тенденції розвитку бібліотек в Україні, оцінивши великі потреби українського суспільства у підвищені рівня читацької компетентності та запобігання втраті вітчизняної видавничої галузі як сектора національної економіки, покликаного сприяти розвитку культури, освіти і науки, зваживши наявний рівень взаємин і співробітництва між бібліотеками як суспільною інституцією і владними структурами держави, громадськими і благодійними організаціями, видавництвами, бізнесовими колами, усвідомлюючи свою корпоративну і особисту відповідальність за якість і наслідки своєї професійної діяльності та за стан інформаційних ресурсів України, виходячи з того, що в сучасних умовах конкурентно-ринкових відносин, глобалізації, невпинного науково технічного прогресу інформація є найважливішим стратегічним ресурсом держави, враховуючи загрозливі тенденції щодо скорочення книжкових магазинів, бібліотек та рівня їх поповнення книжками, що призводить до зниження освітнього, загальнокультурного рівня громадян, від культурної компетенції яких великою мірою залежить конкурентноспроможність країни та її національна безпека, з метою привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової інформації до проблем зниження читацької активності, виходячи із Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки, Плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року, Концепції Державної цільової програми  підтримки та розвитку читання на період до 2015 року приймають цей документ та звертають особливу увагу на необхідність:
1. Поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання;
2. Популяризації сучасної української та світової літератури, та читання як стилю життя, та книги як явища;
3. Проведення Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, круглих столів, громадських обговорень, форумів, конференцій, що сприятиме підвищенню престижності читання та значення книги;
4. Залучення громадських організацій у вирішенні соціально-економічних та соціокультурних питань;
5. Сприяння збільшення поточного фінансування оновлення бібліотечних фондів та поточної діяльності бібліотек у 2011 р. з боку державних органів та моніторинг цього процесу благодійними та громадськими організаціями;
6. Активного втілення затвердженої Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, через об’єднання зусиль громадських організацій та державних органів влади;
Практичними кроками в реалізації вищенаведених цілей є:
1. Посилення партнерства Української бібліотечної асоціації, національних та державних бібліотек з усіма організаціями книжкового, освітнього та інформаційного секторів;
2. Впровадження системи моніторингу читацького попиту у бібліотеках та формування на його основі асортименту поповнення бібліотечних фондів з боку відповідних державних органів влади;
3. Розвиток та модернізація бібліотечної мережі України зусиллями уповноважених державних органів та установ;
4. Створення Громадської ради з питань розвитку бібліотечної справи при Кабінеті Міністрів України за участю представників профільних міністерств та відомств з питань культури та освіти, громадських та благодійних організацій, національних та державних бібліотек, асоціацій бібліотекарів, книговидавців та книгорозповсюджувачів, Книжкової палати  України, тощо.
Учасники круглого столу вважають, що такі заходи будуть сприяти:
підвищенню інтересу громадян до національного культурного продукту, вітчизняних книжкових видань та читання,
розширенню та збалансуванню асортименту вітчизняної книжкової продукції, зокрема – освітнього, наукового спрямування, кращих зразків світової літератури та перекладів на українську мову, регіональні мови України та мови меншин, зростанню випуску книг за тиражами відповідно до читацького попиту,
оновленню  та поповненню бібліотечних фондів,
популяризації читання як фактора соціального успіху, а, як наслідок –  формування нового покоління духовно багатих, високоінтелектуальних, всебічно розвинутих та успішних громадян України,
більш широкому доступу до знань, ідей, духовним і моральним цінностям, розумінню один одного, підвищенню рівня толерантності в українському суспільстві до представників усіх етносів, що складають український народ, його творчим досягненням і діалогу культур.
Учасники круглого столу звертаються з пропозицією до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., врахувати та підтримати вищезазначене і розраховують, що спільні дії книжкового співтовариства і більш тісна співпраця з органами державної влади дозволять встановити прозорі і більш стійкі взаємовідносини в суспільстві, підтримають розвиток книжкової культури, читання, сприятимуть зміцненню книжкового, освітнього та інформаційного секторів на національному та міжнародному рівнях.

Текст листа-звернення додається.
Здійснено у Львові,  16 вересня 2010 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар