Звернення учасників Західноукраїнського бібліотечного форуму до Прем'єр-міністра України Азарова М.Я.

Звернення учасників Західноукраїнського бібліотечного форуму до Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. щодо створення Громадської ради з питань розвитку бібліотечної справи при Кабінеті Міністрів України

Шановний Миколо Яновичу!

Відомо, що рівень освіти в Україні, від якого значною мірою залежить майбутнє українського народу, найтіснішим чином пов’язаний із книгою – одним із найзначніших винаходів людства, яка протягом тисячоліть залишається носієм знань в людському суспільстві. Книжкове виробництво, як галузь економіки суспільства і як важлива сфера його духовного розвитку, постійно поповнює його інтелектуальний потенціал новою інформацією та закріплює накопичені знання як духовну спадщину, соціальний досвід людства.
Соціальним інститутом, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів в країні, є бібліотеки. Сьогодні в них, в доступній для широкого загалу формі, зберігаються не лише книги у вигляді традиційних кодексів, а й інші корисні види інформації у вигляді інших її носіїв. На даному етапі розвитку суспільства, насамперед, електронних документів, це засвідчує стрімке розповсюдження цифрових технологій в Україні.
З метою координації громадських зусиль та ініціатив, 15-17 вересня 2010 року у Львові, відбувся Західноукраїнський бібліотечний форум «Людина-суспільство-книга-бібліотека», який зібрав представників українських бібліотек, вітчизняних та закордонних бібліотечних асоціацій, громадських культурно-просвітницьких та благодійних організацій. В ході роботи Форуму було озвучено нагальні проблеми бібліотечної справи в Україні та читання зокрема.
Учасники Форуму констатували, що протягом останніх років в галузі книжкової та бібліотечної справи в Україні спостерігаються глибокі кризові явища, що мають вираз як у значному зменшенні кількості виробленої друкованої продукції, так і занепаді як мережі бібліотек в країні в цілому, так і в загальному стані бібліотек як соціальних інститутів суспільства. Це стосується як великих, центральних, так і районних загальнодоступних бібліотек. Переважна більшість бібліотек сьогодні позбавлена державної підтримки в галузі їхнього постачання друкованою продукцією, часто-густо розташована в непристосованих приміщеннях, які до того ж не ремонтуються десятиліттями, працівники бібліотек вкрай недостатньо забезпечені фінансово тощо. Слід додати до цього загрозливі тенденції щодо скорочення мережі книгарень, різке зниження інтересу до читання в різних прошарках суспільства, особливо серед юнацтва та молоді тощо. Було особливо зазначено, що на сьогодні, справа порятунку вітчизняної бібліотечної справи значною мірою залежить від зусиль самих бібліотек та бібліотечних асоціацій, благодійних організацій, різних кіл ентузіастів.
Хочемо підкреслити два особливих, на нашу думку, моменти. По-перше, ми переконані, що керівництво країни розуміє небезпеку загрозливих бібліотечній справі та українській книзі явищ, адже, за висловом Президента України В.Ф. Януковича, щодо завдань Уряду в даній галузі «головний соціальний результат полягає в забезпеченні максимальної доступності бібліотеки для кожної родини і кожної школи». По-друге, ми ставимося із глибоким розумінням до того факту, що на даному етапі можливості держави щодо допомоги бібліотекам не є безмежними, тому вважаємо за доцільне об’єднати можливості та ресурси держави та цілого кола громадських ініціатив.
Ініціативи та проекти громадських та благодійних організацій за підтримки органів державної влади  щодо надання допомоги культурній галузі України довели свою ефективність. Яскравим прикладом є реалізація Благодійним фондом Влади Прокаєвої «Обдаровані діти – майбутнє України» та Державним закладом «Державна бібліотека України для юнацтва» спільного Всеукраїнського благодійного проекту «З книгою в серці». Усвідомлення великої ролі громадських ініціатив, цієї загальносвітової практики, є великим кроком вперед у побудові громадянського суспільства. Другим етапом повинно стати тісне співробітництво громадських та благодійних організацій з державними інституціями.
В ході роботи Західноукраїнського бібліотечного форуму, за ініціативи Благодійного фонду «Обдаровані діти – майбутнє України», було прийнято рішення запропонувати Кабінету Міністрів України створити  Громадську  раду з питань розвитку бібліотечної справи при Кабінеті Міністрів України. Цей орган дорадчого характеру, який би складався з представників профільних міністерств та відомств з питань культури та освіти і громадських та благодійних організацій, регулярно збирався для обговорення нагальних проблем бібліотечної справи в Україні та розробки систем заходів для їх вирішення.
Отже, просимо Вас, Миколо Яновичу, розглянути можливість створення Громадської ради з питань розвитку бібліотечної справи при Кабінеті Міністрів України та здійснити відповідні доручення профільним міністерствам та відомствам.   
Книга була і залишається найдоступнішим і найпоширенішим носієм «високого, доброго, вічного…» І сьогодні, як  було сказано в «Повісті временних літ», «…се бо суть реки, напаяющие вселеннуюкнигам бо есть нещетная глубина». Для встановлення контактів, з метою започаткування створення Громадської ради з питань розвитку бібліотечної справи при Кабінеті Міністрів України, вказуємо контактні дані відповідального виконавця з боку Благодійного фонду «Обдаровані діти – майбутнє України».
Висловлюємо Вам, шановний Миколо Яновичу, побажання міцного здоров’я та професійних успіхів та сподіваємося, що Ви зробите все можливе для виправлення становища і книга займе належне їй місце в житті українського суспільства.

Протоколи з підписами додаються
Додаток на _____ аркушах, ______ екземплярах
Контактна особа:
Ольга Косинська
Координатор Всеукраїнського благодійного проекту «З книгою в серці»
E-mail: dumka@prokaevafund.org
Тел/факс: (044) 521-60-35, 521-63-35

2 коментарі:

  1. "Висловлюємо Вам, шановний Миколо Яновичу, побажання міцного здоров’я та професійних успіхів" - а це тут до чого? в нього день народження? чи тепер всі звернення до найманих чиновників так модно закінчувати?

    ВідповістиВидалити
  2. Можливо, авторам звернення більше за нас відомо про стан його здоров'я? Нічого страшного, не затяжить.

    ВідповістиВидалити